N/A 15/02/2021 N/A

The New Mutants

  • Bản phụ đề Việt

Năm dị nhân trẻ tuổi, vừa phát hiện ra khả năng của mình khi bị giam giữ trong một cơ sở bí mật chống lại ý muốn của họ, chiến đấu để thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và tự cứu lấy bản thân.

0 bình luận
No comments found.