20/08/2020

Project Power

  • Bản phụ đề Việt

Dự Án Siêu Năng Lực kể về một cựu binh, một cảnh sát và một cô bé tuổi teen đụng độ ở New Orleans khi tìm kiếm nguồn gốc của viên thuốc nguy hiểm mới có thể cho người dùng siêu năng lực tạm thời.

0 bình luận
No comments found.