Crack Cocaine Corruption And Conspiracy

  • Bản phụ đề Việt
  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Đạo diễn :
  • Năm :
  • Quốc gia :
  • Ngày phát hành : 15/02/2021
  • Bộ phim tài liệu này miêu tả lại những năm 1980 của Crack. Khoảng thời gian mà ma túy đã gây ra sự suy thoái đạo đức và phân biệt chủng tộc.