Phim có sự tham gia của diễn viên Robert MacDougall