Phim có sự tham gia của diễn viên Rachael Leigh Cook