Phim có sự tham gia của diễn viên Kathleen Quinlan