Phim có sự tham gia của diễn viên Christian Prentice